دستگاه ORPمتر قلمی مدل 7200 ساخت کمپانی EZDO تایوان

EZDO-7200 Pen Type orp Meter

mVمتر قلمی مدل 7200،دستگاهی جهت سنجش قدرت اکسیداسیون احیای محلول بر اساس بار الکتریکی محلول (قدرت انرژی الکتریکی) می باشد. جهت اندازه گیری ORP، باید الکترود آبشنال مربوطه به دستگاه متصل شود. محدوده کارایی mv متر از -1000~1000mVبا دقت 1mvمی باشد.

ORP اصطلاحی است که اغلب در صنعت فرآوری تصفیه آب و مواد غذایی استفاده می شود.ORPسنج مخفف عبارت Oxidation-Reduction Potential ( پتانسیل اکسایش- کاهش) می باشد. می توان اینطور بیان کرد که "ORP  مقدار پاکیزگی آب و توانایی آن در شکستن آلاینده هامی باشد.  ORPمترها دارای طیف وسیعی از -2000 تا 2000+ میلی ولت رامی توانند پوشش دهند. از آنجا که ازن یک اکسید کننده قوی است، بایدنگران سطوح ORP مثبت (بالای 0 میلی ولت) بود. تغییر ORP همان چیزی است که باعث کوچک شدن خوشه های آب، خصلت آنتی اکسیدانی و افزایش اکسیژن و اکسیداسیون همان چیزی است که سبب زنگ زدگی فلزات می شود.

مشخصات فنی:

PHمتر, ECمتر, TDSمتر,ORPمتر , Saltمترقلمی,مدل 7200 ساخت کمپانی Ezdo تایوان

 مولتیمتر قلمی آب مدل mic-99720
×

- محدوده اندازه گیری:
اسید:2-~16PHبا دقت: 0.01pH
کنداکتیویمترEC: 0~2000µS, 2.00~20.00msبا دقت: 1µS/0.01mS
سختی سنجTDS : 0~1300ppm, 1.30~13.00ppt با دقت: 1ppm/0.01ppt
ORPمترmv: -1000~1000mV با دقت: 1mV
شوری سنج salt: 0~1000PPM, 1.00~12.00PPT با دقت: 1ppm.0.01ppt
درجه حرارت: 90C~0 با دقت: 0.1C
-دقت دستگاه:( 0.01pH+1dgt,+/-2mV+1dgt,+/-0.2C+1dgt, +/-2%FS(Cond,TDS, Salt±
-قابلیت کاليبره اتوماتیک درسه نقطه براي PH وEC
-امکان جبران اتوماتیک دما ATC
- قرائت ماکزیمم و مینیمم و ثابت نگه داشتن دیتا
-منبع تغذیه: 4 عدد باطری AAA
-دارای پک کامل شامل:دستگاه، الکترودPH,EC، محلول کالیبره PH(4.7),EC(1413)، محلول نگهداری،بند دستی،منوال و جعبه حمل

دسته بندی محصولات

Open menu