تجهیزات بهداشت حرفه ای و hse شامل :صداسنج آنالیزوردار ,صوت سنج ساده, کالیبراتور صوت,نویزدوزیمتر صدا, نورسنج، گوس متر(دستگاه سنجش میدان مغناطیسی پایا),دستگاه سنجش میدان الکتریکی پایا, wbgtمتر ,دماسنج تر, خشک ,گویسان,ir متر,uvمتر,پمپ نمونه برداری فردی,سنجش شاخص های ساکرومتر (سرعت جریان هوا), و... می باشد.که مورد استفاده دانشگاه های علوم پزشکی,شرکت های بهداشت حر فه ای ,واحد hse و بهداشت و درمان ارگانهای مختلف می باشد.

تجهیزات فنی طبق دستورالعمل شرکت های خصوصی ارائه دهنده ی خدمات بهداشت حرفه ای سطح یک 1 شامل:

صداسنج ساده همراه کالیبراتور منطبق با شرایط مندرج در کتاب حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا مدلهای TES-1150 و TES-1356

 • صداسنج پیشرفته مجهز به دستگاه آنالیز فرکانس با قابلیت سنجش در شبکه A و C مدل TES-1358C
 • نورسنج جهت سنجش روشنایی عمومی و موضعی ترجیحا دقت 0.01 همچون مدل TES-1337B
 • دماسنجهای تر، خشک ، گویسان که به صورت دستگاه های دیجیتال WBGT جهت سنجش استرس حرارتی ارائه میگردد مدلهای TES-1369B و MIC-98887
 • پمپ نمونه برداری هوا(فردی و محیطی) شامل پمپ و کالیبراتور دیجیتال یا رتامتر در دبی مربوطه از کمپانی SKC در مدلهای استاندارد، دلوکس و ...
 • فیلتر هولدرها در سایزهای 25 و 37 میلی متری ، بطری گازشوی( ایمپینجر ساده و متخلخل)، جاذب های سطحی زغال فعال و سیلیکاژل
 • دسیکاتور به همراه مواد جاذبه الرطوبه جهت حذف رطوبت فیلترها قبل و بعد از نمونه برداری
 • ترازوی حساس آزمایشگاهی با دقت 0.01 میلی گرمی جهت اندازه گیری وزنی فیلترها همچون مدل GR-202 AND
 • ست آنتروپومتری در بخش ارگونومی شامل صندلی، صفحات مدرج سنجش استاتیک(شیت)، کولیس  و خط کش جهت سنجش ابعاد بدن

 و در سطح های بالاتر، سطح 2 و سطح 3 تجهیزات فنی همچون موارد زیر اضافه میگردد:

 • درخشندگی سنج همچون مدل TES-137
 • سنجش پرتوهای IR و UV در طول موج های مختلف EC1 HAGNER
 • سنجش میدانهای الکتریکی پایا و الکتریکی RF همچون مدل های TES-92 و TES-593
 • سنجش میدان های مغناطیسی EMF, ELF همچون مدل های TES-1393 و TES-1394 دیتالاگر
 • دستگاه ارزشیابی سیستم تهویه  و سنجش شاخص های سایکرومتر همچون TES-3142، TES-1160، TES-1340
 • پمپ پیسستونی دستی و دتکتورهای مختص هر گاز GV-110S GASTEC
 • مولتی متر های آزمایشگاهی جهت سنجش PH، سختی، هدایت الکتریکی، کدورت سنج، کلرسنج و ... همچون مدل EZDO-7200، همزن مغناطیسی
 • اسپکتروفتومتر با قابلیت طیف نور مرئی و UV
 • ارتعاش سنج دست و بازو و تمام بدن جهت سنجش موضعی و عمومی ارتعاش 
 • صداسنج مختص آزمایشگاه های معتمد سازمان محیط زیست با قابلیت سنجش Leq مدل TES-1353s
 • گازسنج در انواع تک گازه و مولتی گاز محیطی و دودکش
 • پارتیکل کانتر یا غبارسنج محیطی مدل TES-5200 که علاوه بر شمارش ذرات قابلیت اندازه گیری میزان غلظت ذرات در سایز های مختلف را دارا میباشد PM2.5,PM10

 

دسته بندی محصولات

Open menu