نورسنج، لوکس متر دستگاهی است جهت اندازه گیری نور در محیط که مورد کاربرد عکاسان،طراحان صحنه،گروه بهداشت حرفه ای،پرورش طیور ،گلخانه داران و... میباشد.

 ثبان نور

نورسنج دیتالاگر TES-1339R

- رنج : 0.01Lux~999900Lux -واحد های اندازه گیری : Lux,FC,Lumens- دقت قرائت: 0.01Lux- قابلیت قرائت ماکزیمم و مینیمم ومیانگین-دارای رنج اتوماتیک- قابلیت ثبت :40000 دیتا

فروش نورسنج

لوکس متر دیتالاکر TES-1336

رنج : 20/200/2000/20000LUX - واحد های اندازه گیری :Fc, Lux  - قرائت نقطه ماکزیمم، مینیمم، - قابلیت ارتباط به کامپیوتر با کابل RS-232 - قابلیت ثبت نقاط تا 16000data

لوکس متر تایوانی ارزان

نورسنج ارزان قیمت TES-1330A

- رنج اندازه گیری: 20/200/2000/20000LUX - واحد های اندازه گیری : Lux - دقت دستگاه:±3%rdg±0.5%f.s

کوانتوم متر

فتوسنتز متر، پارمتر TES-1339P

به محدوده انرژی های نوری خاص بین طیف 400 تا 700 نانومتر که گیاهان برای تغذیه استفاده می کنند، تابش های فعال فتوسنتزی(پار) می گویند. که با واحد PAR(W/M2) اندازه گیری می شود.

لایت متر

نورسنج TES-1335

- رنج : 40/400/4000/40000/400000LUX - دقت دستگاه: ±3%rdg±0.5%f.s - دقت قرائت: 0.01LUX - قرائت نقطه ماکزیمم، مینیمم،

شدت سنج نور

کندلا متر TES-1337B

چگالی شار نوری یا شدت روشنایی ،به شار نوری تابیده ‌شده بر یک سطح گفته می‌شود که یکای آن لوکس Lx می باشد.در حالی که شدت نور ، شار نوری خارج شده از يك منبع نور از یک فاصله مشخص بر واحد سطح در واحد ثانیه می باشد.

نور سنج دقیق

نورسنج پیشرفته TES-1339

- رنج : 0.01Lux~999900Lux - واحد های اندازه گیری : Lux, FC , Lumens - دقت قرائت:0.01Lux - قابلیت قرائت ماکزیمم و مینیمم ومیانگین -دارای رنج اتوماتیک

روشنایی سنج

فروش نورسنج TES-1334

-رنج :0.1lux ~200/2000/20000/200000 lux - واحدهای اندازه‌گیری : Lux - دقت قرائت: 0.1 Lux - دقت دستگاه: ±3%rdg±0.5%f.s  - دارای خروجی آنالوگ

لوکس متر TES-1332A

لوکس متر TES-1332A

-رنج اندازه‌گیری:0.1lux ~200/2000/20000/200000 lux - واحدهای اندازه‌گیری : Lux - دقت قرائت: 0.1 Lux - دقت دستگاه: ±3%rdg±0.5%f.s - تصحیح زاویه کسینوس - دارای خروجی آنالوگ

روشنایی سنج

لوکس متر پراپ سرخودMIC-98205 

-دارای رنج اتوماتیک -رنج اندازه گیری: 200/2000/20000/200000LUX   - واحد های اندازه گیری : Lux, FC  - دقت دستگاه: 3%±

دسته بندی محصولات

Open menu