الکترود ولوازم جانبی

انواع الکترودهای PH متر و ECمتر از نوع آپوکسی یا شیشه ای برای دستگاه های پرتابل ، قلمی و آنلاین به همراه محلول های بافر و کالیبراسیون و سایر لوازم جانبی مربوط به بخش تجهیزات اندازه گیری عوامل شیمیایی در این بخش معرفی می گردد.

الکترود ph قلمی

الکترود سر صاف ph قلمی

پراب phسنج قلمی سر صاف مخصوص میوه، خاک و...

پراپ phمتر قلمی

الکترود phسنج قلمی سری 6000 و 7000 کمپانی EZDO

پراپ ECمتر قلمی

الکترود کنداکتیویتی متر قلمی سری 6000و7000 کمپانی EZDO

پراپ جامدات ph

الکترود ph متر جامدات مخصوص گوشت، خاک و...

الکترود آنلاین پی اچ متر

پراب PHمترآنلاین به طول 5 متر

پراپ phمتر

پراب شیشه ای پی اچ متر

بافر4

محلول بافر4 مخصوص کالیبراسیون PHمتر

بافر7

محلول بافر7 مخصوص کالیبراسیون PHمتر

محلول کالیبراسیون EC

محلول1413 مخصوص کالیبراسیون ECمتر وTDS متر

دسته بندی محصولات

Open menu