WBGT متر, شاخص استرس سنج گرمائی, :

The WetBulb Globe Temperature (WBGT)

WBGT استرس حرارتی است که از مواجهه مستقیم با نور خورشید ایجاد میگردد. برای اندازه گیری دمای ظاهری WBGT، تاثیر پارامترهایی نظیر دما، رطوبت، سرعت باد، زاویه تابش خورشید، پوشش های ابری، تابش مرئی و مادون قرمز بر بدن انسان در نظر گرفته میشود. در نواحی ابری و سایه دار شاخص گرمایی heat index محاسبه میگردد که; متمایز از WBGTمیباشد.استرس حرارتى يكى از عوامل فيزيكى زيان آور در بسيارى از صنايع است كه مى تواند باعث خستگى، بى حالى، كاهش بهره ورى، افزايش خطا و افزايش تعداد حوادث و نيز بيمارى هاى ناشى از گرما شود. گرمای محیط  كار میتواند به عنوان يك مشكل جدى در مشاغل مختلف همچون محيطهاى سرپوشيده يا روباز مانند سراميك سازى، صنايع غذايى، نيروگاه برق، ذوب فلزات، صنايع ساختمانى و كشاورزى  مطرح گردد.  

 

دبلیو بی جی تی متر

WBGTمتر حرفه ای, TES1369B

شاخص دمای تر, دماسنج گوی سان، Wbgt متر مدل tes-1369b

TES-1369B,WBGT Meter, Heat Stress Monitor

استرس سنج حرارتی مدل tes-1369b جهت اندازه گیری کمیت های شرایط جوی محیط کارشامل دمای خشک- که توسط دماسنج معمولی اندازه گیری می شود- دمای تر- پایین ترین درجه حرارتی است که بتوان هوا را (در فشار ثابت) با تبخیر آب خشک نمودکه توسط دماسنج تر اندازه گیری می شود...

ادامه مطلب...

 

استرس سنج حرارتی 98887

WBGTمتر دیتالاگر, MIC-98887SD

WBGTمتر وفشارسنج دیتالاگر مدل MIC-98887SD

98887SD| Datalogger WBGT meter with pressure

دستگاه WBGT متر یا همان دمای WetBulb Globe جهت اندازه گیری تنش گرمایی در نور مستقیم خورشید استفاده میگردد که دما، رطوبت، سرعت باد، زاویه خورشید و پوشش ابری (تابش خورشیدی) را در محاسبات خود در نظر می گیرد. کار کردن زیر نور خورشید با دمای بین 80 تا 88 درجه فارنهایت WBGT، برای بیش از 30 تا 45 دقیقه...

ادامه مطلب...

 

استرس سنج حرارتی 98887

WBGTمتر پرتابل , MIC-98887

استرس سنج حرارتی (WBGTمتر) پرتابل مدل MIC-98887

MIC-98887/ Portable  WBGT meter with pressure

WBGTمتر پرتابل مدل 98877 يكى از شاخص هاى ارزيابى استرس حرارتى است.این دستگاه دارای سنسور جهت اندازه گیری دماى خشك ، دمای گویسان، رطوبت نسبی و فشارمحیط می باشد که بر مبنای آن دمای تر، نقطه شبنم ، ارتفاع از سطح دریا و WBGT In  و WBGT out محاسبه ودر دستگاه نمایش داده می شود...

ادامه مطلب...

دسته بندی محصولات

Open menu