کنداکتیوی متر دیتالاگر مدل TES-1381ساخت کمپانیTES تایوان

TES-1381 ,EC Meter, Conductivity Meter

ECمتر پرتابل مدل TES-1381 جهت اندازه گیری هدايت الكتريكيElectrical Conductivity) EC) بکار میرود که معرف قدرت يوني يك محلول براي انتقال جريان برق است. قابليت هدايت الكتريكي را با واحد ميكروزيمنس بر سانتي متر و يا ميكروموس بر سانتيمتر بيان مي كنند. کنداکتیویمتر مدل TES-1381 ، يک هدایت سنج پرتابل می باشد که می تواند هر جائی که نياز به هدايت سنجی دقيق و سريع  باشد ، استفاده گردد.  مولتی متر شیمیایی مدل TES-1381 دارای توانایی اندازه گیری وثبت داده ها درمحدوده ی 0~200  Ms/cm  با دقتs/cm µ 0.01 می باشد. این دستگاه مجهز به يک صفحه نمايش LCD می باشد که تا 4*1/2 رقم را در دامنه ي اندازه گيری  0~200 Ms/cm نمایش می دهد. همان طوری که اندازه گيری وابسته به دما است، کنداکتیویمتر پرتابل مدل TES-1381 نيز شامل يک ويژگی جبران اتوماتيک دما می باشد.هدایت سنج مدل TES-1381 می تواند کاليبره و با استفاده از محلول های استاندارد تنظيم گردد. میزان پایداری سل دستگاه بین 0.015-19.99 می باشد . میزان پایداری سل استانداردK )  (سنسور  1 می باشد.دستگاه فوق العاده ساده جهت استفاده و به صورت استاندارد مجهز به يک کيف محافظ و الکترود اپوکسی جامد مربوطه، محلول های استاندارد، کابل و نرم افزار اتصال به رایانه، باطری ودفترچه راهنما می باشد.

کنداکتیوی متر TES-1381 علیرغم اندازه گیری هدایت الکتریکی آب یک PHمتر , شوری سنج، TDSمتر ,دماسنج ،ORPمتر نیز می باشد.

مشخصات فنی:

PHمتر, EC متر, TDSمتر, MVمتر, ORPمتر, مدل TES-1381 ساخت کمپانیTES تایوان

مولتی متر آب مدل tes-1381
×

محدوده اندازه گیری:
اسید0~14 PH : با دقت 0.001ph
0~2000 mV:ORP با دقت 0.1mv
کنداکتیویمتر : 0~200 Ms/cm با دقتs/cm µ 0.01
سختی سنج: 0~132g/lبا دقت 0.01mg/l
شوری سنج: 0~42s(ppt) با دقت 0.1
مقاومت : 0~19.99MOhm.cm با دقت0.001
دما : 0 ~ 100 ℃ بادقت :0.1℃
قابلیت اتصال به کامپیوتر با کابل usb
قابلیت ثبت اطلاعات تا 2250 مورد
ضریب درجه حرارت قابل برنامه ریزی برای هدایت سنجی

دسته بندی محصولات

Open menu