نورسنج ,لوکس متر

نورسنج، لوکس متر دستگاهی است جهت اندازه گیری نور در محیط که مورد کاربرد عکاسان،طراحان صحنه،گروه بهداشت حرفه ای،پرورش طیور ،گلخانه داران و... میباشد.

 ثبان نور

نورسنج دیتالاگر TES-1339R

- رنج : 0.01Lux~999900Lux -واحد های اندازه گیری : Lux,FC,Lumens- دقت قرائت: 0.01Lux- قابلیت قرائت ماکزیمم و مینیمم ومیانگین-دارای رنج اتوماتیک- قابلیت ثبت :40000 دیتا

فروش نورسنج

لوکس متر دیتالاکر TES-1336

رنج : 20/200/2000/20000LUX - واحد های اندازه گیری :Fc, Lux  - قرائت نقطه ماکزیمم، مینیمم، - قابلیت ارتباط به کامپیوتر با کابل RS-232 - قابلیت ثبت نقاط تا 16000data

لوکس متر تایوانی ارزان

نورسنج ارزان قیمت TES-1330A

- رنج اندازه گیری: 20/200/2000/20000LUX - واحد های اندازه گیری : Lux - دقت دستگاه:±3%rdg±0.5%f.s

کوانتوم متر

فتوسنتز متر، پارمتر TES-1339P

به محدوده انرژی های نوری خاص بین طیف 400 تا 700 نانومتر که گیاهان برای تغذیه استفاده می کنند، تابش های فعال فتوسنتزی(پار) می گویند. که با واحد PAR(W/M2) اندازه گیری می شود.

لایت متر

نورسنج TES-1335

- رنج : 40/400/4000/40000/400000LUX - دقت دستگاه: ±3%rdg±0.5%f.s - دقت قرائت: 0.01LUX - قرائت نقطه ماکزیمم، مینیمم،

شدت سنج نور

کندلا متر TES-1337B

چگالی شار نوری یا شدت روشنایی ،به شار نوری تابیده ‌شده بر یک سطح گفته می‌شود که یکای آن لوکس Lx می باشد.در حالی که شدت نور ، شار نوری خارج شده از يك منبع نور از یک فاصله مشخص بر واحد سطح در واحد ثانیه می باشد.

نور سنج دقیق

نورسنج پیشرفته TES-1339

- رنج : 0.01Lux~999900Lux - واحد های اندازه گیری : Lux, FC , Lumens - دقت قرائت:0.01Lux - قابلیت قرائت ماکزیمم و مینیمم ومیانگین -دارای رنج اتوماتیک

روشنایی سنج

فروش نورسنج TES-1334

-رنج :0.1lux ~200/2000/20000/200000 lux - واحدهای اندازه‌گیری : Lux - دقت قرائت: 0.1 Lux - دقت دستگاه: ±3%rdg±0.5%f.s  - دارای خروجی آنالوگ

لوکس متر TES-1332A

لوکس متر TES-1332A

-رنج اندازه‌گیری:0.1lux ~200/2000/20000/200000 lux - واحدهای اندازه‌گیری : Lux - دقت قرائت: 0.1 Lux - دقت دستگاه: ±3%rdg±0.5%f.s - تصحیح زاویه کسینوس - دارای خروجی آنالوگ

روشنایی سنج

لوکس متر پراپ سرخودMIC-98205 

-دارای رنج اتوماتیک -رنج اندازه گیری: 200/2000/20000/200000LUX   - واحد های اندازه گیری : Lux, FC  - دقت دستگاه: 3%±

دسته بندی محصولات

Open menu