تستر سختی آب مدل 7200 ساخت کمپانی EZDO تایوان

EZDO-7200 Pen Type Tds Meter

TDSسنج قلمی مدل EZDO-7200 دستگاهی مدادی شکل ودیجیتال جهت اندازه گیری میزان غلظت مواد جامد محلول درآب اعم از آلی ومعدنی می باشد. جهت اندازه گیری سنگینی آب باید  پراپ PH از دستگاه جدا گردیده و پراپ TDSمتر به آن متصل گردد.

TDSمتر قلمی MIC-99720 دارای رنج اندازه گیری 0~1300ppm بادقت اندازه گیری 1ppmمی باشد. دستگاه تست سختی آب توانایی شناسایی اتوماتیک بافر (امکان شناسایی به صورت دستی)940ppm راجهت کالیبره وتنظیم دقت اندازه گیری دستگاه را نیز دارا می باشد. مولتی متر MIC-99720 علیرغم اندازه گیری TDS آب یک PHسنج , شوری متر،ECسنج ,دماسنج ، mv متر نیز می باشد.

مشخصات فنی:

PHمترقلمی, ECمترقلمی, TDSمترقلمی, ORPمترقلمی, شوری مترقلمی,مدل 7200

سنج , شوری متر،ECسنج ,دماسنج ، mv مترمدل mic-99720
×

- محدوده اندازه گیری:
اسید:2-~16PHبا دقت: 0.01pH
کنداکتیویمترEC: 0~2000µS, 2.00~20.00msبا دقت: 1µS/0.01mS
سختی سنجTDS : 0~1300ppm, 1.30~13.00ppt با دقت: 1ppm/0.01ppt
ORPمترmv: -1000~1000mV با دقت: 1mV
شوری سنج salt: 0~1000PPM, 1.00~12.00PPT با دقت: 1ppm.0.01ppt
درجه حرارت: 90C~0 با دقت: 0.1C
-دقت دستگاه:( 0.01pH+1dgt,+/-2mV+1dgt,+/-0.2C+1dgt, +/-2%FS(Cond,TDS, Salt±
-قابلیت کاليبره اتوماتیک درسه نقطه براي PH وEC
-امکان جبران اتوماتیک دما ATC
- قرائت ماکزیمم و مینیمم و ثابت نگه داشتن دیتا
-منبع تغذیه: 4 عدد باطری AAA
-دارای پک کامل شامل:دستگاه، الکترودPH,EC، محلول کالیبره PH(4.7),EC(1413)، محلول نگهداری،بند دستی،منوال و جعبه حمل

دسته بندی محصولات

Open menu