شوری سنج, TDSمتر, ECمتر و دماسنج آب با قیمت مناسب مدل EZDO-7021

Conductivity Meter,Tds Meter,salt meter,Ezdo-7021

مولتی پارامتر شیمیایی، کیفیت سنج آب Ezdo-7021، دستگاه هوشمند قلمی برای اندازه‌گیری هدایت سنجی الکتریکی Cond,، سختی مایع  TDS,، درجه شوری  Salt,و دمای C° ،آب مورد استفاده قرار می‌گیرد و از جهت سبکی وزن و قابل حمل بودن آن مورد استقبال کارشناسان صنایع مختلف بهداشتی واقع شده است. پراب‌ این دستگاه قابلیت تعویض و برای تهیه‌ مجدد الکترودها از طرف شرکت مورد پشتیبانی قرار می‌گیرد.

مشخصات فنی:

EC/TDS/ Salt/°C متر قلمی مدل 7021 ساخت کمپانی Ezdo تایوان

ecمتر و tdsمتر قلمی مدل mic-99702
×

- محدوده اندازه گیری:
کنداکتیویمترEC: 0~2000µS, 2.00~20.00msبا دقت: 1µS/0.01mS
سختی سنجTDS : 0~1300ppm, 1.30~13.00ppt با دقت: 1ppm/0.01ppt
شوری سنج salt: 0~1000 ppm, 1.00~12.00ppt با دقت: 1ppm.0.01ppt
درجه حرارت: 0~90Cبا دقت: 0.1C
-دقت دستگاه:( 0.2C+1dgt, +/-2%FS(Cond,TDS, Salt+/-
-قابلیت کاليبره اتوماتیک EC
-قرائت ماکزیمم و مینیمم و ثابت نگه داشتن دیتا
-منبع تغذیه: 4 عدد باطری1.5V
-ملحقات :دستگاه، الکترودEC، محلول کالیبرهEC(1413)،بند دستی،منوال

دسته بندی محصولات

Open menu