روشنایی سنج، لایت متر، TES-1335

روشنایی سنج، لایت مترمدل TES-1335 ساخت کمپانی TES تایوان

- رنج اندازه گیری: 40/400/4000/40000/400000LUX

- واحد های اندازه گیری :Fc , Lux

- دقت دستگاه:   ±3%rdg±0.5%f.s

- دقت قرائت: 0.01LUX

- قرائت نقطه ماکزیمم، مینیمم، peak

 

دسته بندی محصولات

Open menu