صداسنج دیجیتال ,TES-1150

صدا سنج دیجیتال مدل TES-1150 ساخت کمپانی TES تایوان

TES-1150 Digital sound level meter  

صوت سنج مدل TES-1150، ترازسنجی پرتابل صدا درمحدوده 30 تا130 دسی بل می باشد. ازویژگی های مهم این صداسنج که آن را از صوت سنج های ساده ی دیگر متمایز کرده ، شبکه توزین فرکانسی و شبکه پاسخ دستگاه می باشد. شبکه پاسخ دستگاه ، حساسیت عکس العمل زمانی ترازسنج درمورد انواع صدا اعم از یکنواخت ، متغیر و کوبه ای می باشد که درمورد این شدت سنج صدا Fast, Slow ,Impulse می باشد. شبکه های اندازه گیری دستگاه درسه رنج فرکانسی A,C و Z می باشد.

موقعیت slow ، برای صداهای یکنواخت یا منابع صوتی ساکن بوده و حساسیت دستگاه در حد یک ثانیه برای درک تغییرات دامنه ی صدا می باشد . موقعیت fast برای اندازه گیری تراز فشار صوت منابع متحرک یا متغیر با زمان بوده و دستگاه تغییرات سریع دامنه در حد میلی ثانیه را نیز درک می کند. موقعیت Impulse یا Impact برای اندازه گیری اصوات کوبه ای یا ضربه ای مناسب بوده و دستگاه ترازسنج، تغییرات دامنه ی صدا در حد میکرو ثانیه را درک می نماید .و موقعیت  Peak که سرعت پاسخ صوت سنج در سرعت های بالا بین fast و Imp می باشد.

ازویژگی های دیگر این فشارسنج صوت، خروجی آنالوگ AC یاDC  آن می باشدکه موجب ارتباط آن بادستگاه های جانبی دیگرمی شود.

مشخصات فنی:

صداسنج ارزان قیمت مدل TES -1150 ساخت کمپانی TESتایوان

صداسنج ساده tes-1150
×

-محدوده اندازه گیری : 5 رنج 60db

30~90,45~110,60~120,65~130db

- دقت قرائت: 0.1db

-محدوده پهنای باند: 31.5HZ~8Khz

توزین زمانی:Fast, Slow, Impulse

- شبکه های اندازه گیری :  Z, A , C

-خروجی آنالوگACوDC

- قرائت ماکزیمم و Peak  داده ها

-لوازم جانبی:دفترچه راهنما،باطری،بادگیر،پیچ گوشتی تنظیم

دسته بندی محصولات

Open menu