سختی سنج ,EC متر ,شوری سنج پرتابل, CD-104

کنداکتیوی متر و سختی سنج وشوری سنج پرتابل مدل CD-104 ساخت کمپانی EZDO تایوان

CD-104 Handheld Conductivity ,TDS, Salt Meter

مولتی پارامتر شیمیایی مدل CD-104 ، سختی سنجی پرتابل جهت اندازه گیری 4 پارامتر مهم محاسباتی در تصفیه آب شامل دما، شوری ، سختی و هدایت الکتریکی مایعات می باشد. کل مواد جامد محلول در آب TDSو هدایت الکتریکی EC ،دو مورد از دیتاهای تاثیر گذار بر کیفیت آب می باشند که می توان با دقت بالا توسط ECمتر دستی مدل CD-104 محاسبه نمود. متخصصان آزمایشگاه ها می توانند با کمک این کنداکتیوی متر پرتابل به بررسی میزان آلودگی موجود در آب پرداخته و با توجه به آلاینده های موجود در آب ، مناسب ترین روش های تصفیه ی آب را ارائه دهند. پارامترهای شیمیایی یاد شده همچون Total Dissolved Solids و  Electrical Conductivityاز عواملی می باشند که کیفیت آب به آنها وابسته می باشد.
در آب لوله کشی و آب هایی که آلودگی آن ها کم است، رابطه TDS و EC به صورت TDS = 0.5 EC می باشد ، ولی اگر آلاینده های فیزیکی و شیمیایی درون آب زیاد باشد دیگر این رابطه صدق نمی کند. 1ppm=0.00156mS/cm

مشخصات فنی:

 Conductivity/ TDS/ Salt/C متر مدل CD-104 ساخت کمپانی ezdo تایوان

کنداکتیوی متر قلمی
×

محدوده اندازه گیری پارامترها :

*کنداکتیویمتر Conductivity:
0.0μS~199.9 μS / 200~1999μS

2.00mS~19.99 mS / 20.0~100.0 mS

با دقت :0.1/1μS/0.01/0.1 mS

*سختی سنج TDS :
0.0pmm~131.9 ppm /132~1319 ppm, 

1.32ppt~13.19 ppt /13.2~66.0 ppt

با دقت :  0.1/1ppm/0.01/0.1ppt

*شوری سنج Salt :
0.0pmm~99.9 ppm / 100~999 ppm,

1.00ppt~9.99 ppt / 10.0~50.0 ppt

با دقت:  0.1/1ppm/0.01/0.1ppt

*درجه حرارت :   0-110.0 ℃ با دقت ℃ 0.1

-    امکان جبران اتوماتیک دما به صورت  ATC و یا MTC

-    قابلیت کاليبره دستی فقط با یک دکمه در پنج نقطه ی استاندارد

-    منبع تغذیه :  باطری 9v 

-    خاموشی اتوماتیک پس از 10 دقیقه

-    دارای پک کامل شامل: دستگاه ،  الکترود EC ، 50 میلی لیتر محلول استاندارد  uS  1413 و uS 12880 ، 9v باتری، پراب دما ، کتابچه راهنمای دستور العمل،جعبه حمل

دسته بندی محصولات

Open menu