رزولوشن مولتی متر چیست

رزولوشن مولتی متر چیست ؟مولتی متر با 20000 شمارنده چیست؟ مولتی متر ½4 به چه معناست؟
مولتی متر TES 

در مولتیمتر های دیجیتال محدوده اندازه گیری یا رنج های اندازه گیری متفاوت است. این تفاوت از ویژگی ای بنام رزولوشن نمایشگر نشأت میگیرد. هرچه رزولوشن بالاتر دقت نمایش داده اندازه گیری شده بالاتر میرود. رزولوشن نمایشگر مولتی متر دیجیتال را با شمارنده (Counts) یا رقم (Digits)  بیان میکنند. بطور مثال مولتی متر با شمارنده 20,000 تایی یا مولتی متر ½4 ، تعریف میگردد. حال این شمارنده یا رقم به چه معناست.

مولتی متر با شمارنده :

مولتی متر ها دارای رنج های اندازه گیری متفاوت برای پارامترها ی ولتاژ ، جریان و... دارند. بطور مثال مولتی متر دیجیتال با 50,000 شمارنده که رنج های ولتاژ آن به صورت 0.5/5/50/500V باشد ولتاژ 12 ولت را 12.000 نمایش می دهد( بهمراه سه صفر بعد از اعشار) این فرمت تا زمانی که به 49.999 برسیم ثابت است و در صورتی که ولتاژ بیشتر از 50 شود، رنج تغییر میکند و میشود : 050.00 یا 50.00 (بعبارت دیگر یک رقم از دقت نمایشگر کاسته میشود)؛ لذا رقم شمارنده بیان گر محدوده رنج اندازه گیری است.

مثالی دیگر : مولتیمتری که شمارنده 60,000 تایی دارند، تا ولتاژ 59.999 را با سه رقم بعد اعشار نشان میدهد و وقتی ولتاژ بیشتر از 60 شد به صورت 060.00 نشان میدهد.

لازم بذکر است این قضیه برای رنج های جریان، مقاومت و... نیز صادق است.

مولتی متر با دیجیت یا رقم :

مولتی متر هایی که با رقم بیان میشود نیز بیانگر دقت نمایشگر مولتیمتر هستند و میتوان رقم را به شمارنده یا بالعکس تبدیل کرد. برای تعریف این فاکتور، با مثال جلو خواهیم رفت :

مثال 1 :

در صورتی که مولتی متر شما  ½4  باشد، رقم" 4" بیانگر تعداد ارقامی که با اعداد 9-0 قابل تولید است یعنی از 0000~9999، که اصطلاحا به آن رقم کامل یا Full Digit میگویند

رقم "1/2" را رقم نیمه یا Half Digit میگویند که مشخص کننده بازه 1-0 برای اولین رقم از سمت چپ میباشد

در مثال زیر ارقام نیمه با آبی و ارقام کامل با قرمز مشخص شده اند :

19999 ~ 00000

بعبارت دیگر مولتی متر ½4  رقمی، تا بازه 19999 در هر رنجی معتبر است . مثال : 199.99 میلی آمپر و با افزایش به 200 میلی آمپر رنج تغییر میکند : 0200.0

طبق گفته های موضوع قبلی براحتی میتوان پی برد این مولتی متر 20,000 تایی است.(جهت روشن شدن مطلب عکس زیر را مشاهده کنید)

 دیجیت مولتی متر

لازم بذکر است برخی کمپانی های از 4.5 بجای ½4  استفاده میکنند که کاملا صحیح است.

مثال 2 : مولتی متر ¾3 یا 3.75 :

عدد سه بیانگر تعداد ارقام کامل (000~999) و ¾ بیان کننده رقم نیمه برای بازه 0-3 میباشد.

 3999 ~ 0000

در نتیجه این مولتیمتر ، مولتیمتر با 4000 شمارنده است.

لازم بذکر است برخی کمپانی ها ¾ را بازه 0-5 در نظر میگیرند. لذا برای اطمینان از موضوع باید در دیتاشیت مقدار شمارنده را ملاحظه کرد. اما اگر اعلام نشده بود از روی تغییر رنج میتوانید بدست آوردید :

مثال 3 : مولتی متر 5/6  3: 0000~5999 در نتیجه 6000 counts

شرکت صائن ارائه کننده انواع مولتی متر از 4000 تا 60,000 شمارنده است. جهت مطالعه دیگر ویژگی های این مولتیمترها بر روی عکس زیر کلیک کنید :

دیجیت مولتیمتر چیست

https://saenco.com/power/lcr.html

دسته بندی محصولات

Open menu