خازن سنج, ظرفیت سنج خازن

خازن سنج:

همگانی‌ترین دستگاه‌های ذخیره‌ی انرژی الکتریکی خازن‌ها هستند که ظرفیت صفحات موازی در خازن‌ها با اندازه‌ی مساحت سطح صفحه‌ رابطه‌ی مستقیم و با فاصله‌ی دو صفحه از هم رابطه‌ی عکس دارد. اندازه‌ی انرژی اندوخته شده در یک خازن با استفاده از خازن سنج اندازه‌گیری می‌شود، با استفاده از این دستگاه به راحتی می‌توان ظرفیت خازن را اندازه‌گیری کرد به اینصورت که پایه‌های خازن را بطور صحیح در این دستگاه قرار می‌دهیم و میزان ظرفیت خازن در بازه‌ی وسیعی از 0 تا 20 میلی فاراد اندازه گیری می شود.

مشخصات فنی:

تستر خازن مدل TES-1500ساخت کمپانی TES تایوان

تستر خازن
×

-دارای دقت % 0.5

-دارای فیوز 0.25A/250V جهت حفاظت از بار اضافی

-دارای گیره و ورودی مستقیم برای اندازه گیری راحت

-محدوده اندازه گیری:

200pF/2n/200n/2µF/20µF/200µF/2mF/20mF

-ولتاژ اندازه گیری:4.5 max

-تست فرکانس:8/80/800Hz

-تنظیمات صفر:تقریبا  20pF ±

دسته بندی محصولات

Open menu