پراب و لوازم جانبی

تجهیزات جانبی دستگاه های اندازه گیری الکتریکال شامل کلمپ های جریان پاورآنالایزر، پراپ های سوسماری و سوزنی میکرواهم متر و تستر باطری، پرینتر پرتابل، کیت های شناسایی RG45 به BNC کابل شبکه و... در این بخش معرفی می گردد.

سنسور تماسی دما ست کلمپ جریان 3007

کلمپ 6803

ست 3تایی کلمپ جریان 3000 آمپر مخصوص پاور آنالایزر PROVA6830

پرینتر دستی

پرینتر دستی

پرینتر پرتابل حرارتی مدل Prova 300XP

RID-234

کانکتور RG45 به BNC

شناساگر کابل شبکه RJ45 به BNC شماره های2و3و4

ست کلمپ جریان 6802

کلمپ PROVA 6802

ست 3تایی کلمپ جریان 1000 آمپر مخصوص پاورآنالایزر PROVA6830

کانکتور میکرواهم متر

پراب میکرو اهم متر

پراپ 4 رشته ای فنری مخصوص میلی و میکرواهم متر

RID-5678

کانکتور RG45 به BNC

شناساگر کابل RJ45 به BNC شماره های5و6و7و8

ست کلمپ جریان 8601

کلمپ PROVA 6801

ست 3تایی کلمپ جریان 100 آمپر مخصوص پاورآنالایزر PROVA6830

کانکتور کلوین میلی اهم متر

پراب کلوین میکرو اهم متر

پروب سوسماری کلوین مخصوص PROVA700/710

پراب باتری تستر

پراب باطری تستر

پروب سوزنی تستر باطری TES-32,TES-33

کانکتور TES-3064

آدابتور TES-3064

آدابتور USB و نرم افزاراتصال به کامپیوتر کلمپ جریان TES-3063

دسته بندی محصولات

Open menu