لوپ كاليبراتور,4.20mA,PROVA100

لوپ كاليبراتورمدل PROVA 100  ساخت کمپانی PROVA  تایوان

- 4-20mA با دقت 1m A

-دقت پایه  0.025% + 5 μ A

- دقت قرائت:  0.001mA

- ورودی  100%-1

-قابلیت انتخاب  20mA, 0-24mA

دانلود کاتالوگ لوپ کالیبراتور prova100

دسته بندی محصولات

Open menu