ترمورطوبت سنج

هیدروترمومتر،دماورطوبت سنج:

میزان بخار آب در هوا را رطوبت می‌نامند.رطوبت نسبیRH,،بالاترین میزان رطوبت است که هوا می‌تواند بدون چگالش آن را نگه دارد. ترمورطوبت سنج میزان رطوبت نسبی RH%را برحسب درصد و درجه حرارت محیط را بر حسب درجه سانتیگراد, ,ویا درجه فارنهایت اندازه‌ می‌گیرد.

کاربرد در: آنالیز محیطی،انبارهای مواد غذایی,دارویی،گلخانه‌ها, و …

ترمو رطوبت سنج TES-1260 هیدروترمومتر TES-1360 ترمو رطوبت سنج TES-1361

ترمو رطوبت سنج TES-1364 ترمو رطوبت سنج TES-1365 ترمو رطوبت سنج TES-1362

ترمورطوبت سنج دیتالاگر 98875 دما و رطوبت سنج 98873
ترمورطوبت سنج جیبی 98876
ترموگراف مدل 98586J ترموگراف USB مدل 98583 دیتالاگردماو رطوبتUSBمدل98582
ثبات دما, USB مدل98581 ترمورطوبت سنج دیواری TEM-882 دماسنج و رطوبت سنجmax-min, TEM-982

دماسنج indor-outdor

رطوبت سنج گلخانه

  دماسنج و رطوبت سنج تایمر دار TEM-881  
  دماسنج indor-outdor  

دسته بندی محصولات

Open menu