تستر رنگ مدل TES-135 ساخت کمپانی TES تایوان

Tes-135, color meter

دستگاه RGBمتر یک رنگ سنج, جهت اندازه گیری و نمایش مختصات رنگ مورد نظر درفضاهای رنگی، تفاوت رنگ بین دو نمونه می باشد. کالرمتر tes-135 قادر به انتقال داده ها به کامپیوتر توسط کابل اتصال مینی USB و حافظه اتوماتیک تا 99 مورد و عملکرد قرائتی می باشد. تستر رنگ مورد استفاده دربلوک سازی های تزیینی و صنعت رنگ و رزین و نور و روشنایی و...می باشد.

مشخصات فنی:

آناليزور رنگ, RGBسنج, کالر متر, مدل TES-135 ساخت کمپانی TES تایوان

تستر رنگ مدل TES-135A
×

-قابلیت تشخیص تفاوت رنگ بین دو نمونه در:
Δ(L*,a*,b*), Δ(E*ab,C*ab, H*ab),Δ(Y, x, y), Δ(X, Y, Z) or Δ(Rs, Gs, Bs)

-فاصله رنگها نمایش داده شده در:
(L*, a*, b*), (L*, C*ab, hab), (Y, x, y), (X, Y, Z) or (Rs, Gs, Bs).

-دارای عملکرد ماکزیمم و مینیمم و حد میانگین

-دارای نرم افزار به همراه کابل USB

-قابلیت محاسبه خطا

-دارای حافظه اتوماتیک تا 99 مورد و عملکرد قرایتی

-دارای صفحه نمایش 4 اینچی

-حافظه رنگ هدف: 8 کانال

-محدوده اندازه گیریL*: 10 تا 100

-شرایط اندازه گیری:مشاهدهCIE2 :  آبزرور استاندارد

-قابلیت تکرار : انحراف استاندارد کمتر از 0.5 ab ٭E Δ

-ذخیره سازی اتوماتیک اطلاعات و قرایت :99 مورد

دسته بندی محصولات

Open menu